| |

Terugblik op Expo 2022 (deel 1)

De expositie van 29/30 oktober 2022 was onze eerste expo sedert 29 februari 2020. Die expo in 2020 was dus nog net vóór de pandemie.

De foto’s van Expo2022 (en Expo2020 en ouder) zijn overigens online te zien.

Impressie van Expo2022 (foto Jos Jansen)

Er kwamen dit jaar rond de 400 bezoekers – voor onze club een normaal aantal. Het aantal geëxposeerde foto’s was dit jaar wel iets hoger (120) dan normaal (100). Misschien dat we volgend jaar weer op 100 mikken.

Jan en Joop

In de periode tussen die twee expo’s zijn clubleden Jan Niezen en Joop Postema overleden aan niet-covid gerelateerde aandoeningen. Tijdens de expositie is er aandacht besteed aan hun fotowerk in de vorm een doorlopende presentatie op een groot beeldscherm.

Postkaarten

Als experiment werd er dit jaar van een deel van de geëxposeerde foto’s postkaarten aangeboden. Die kunnen dienen als handgeschreven kerstkaart, felicitatie, als aandenken of verzamelobject.

De postkaarten kregen beperkte aandacht, misschien mede door de opstelling. Er zal gekeken worden hoe we dit een volgende keer kunnen verbeteren.

Stembriefjes

Fotogroep Waalre laat al jaren de bezoekers stembriefjes invullen. We doen dit om inzicht te krijgen in welke foto’s het bij het publiek goed doen: op een stembriefje kan iedere bezoeker drie foto’s kiezen die hiermee respectievelijk 3, 2 en 1 punten krijgen. Alle ontvangen punten per foto worden vervolgens opgeteld.

Verder kan men op het stembriefje ook aangeven welke foto men zou willen winnen. Er wordt na afloop één stembriefje getrokken, en die bezoeker wint de gewenste foto.

Hoogtepunten

Hier volgen de zes foto’s die dit jaar de meeste punten van bezoekers kregen. Zo kreeg de foto van Cassandra Postema in totaal 64 punten (14×3 + 8×2 + 6×1).

Dit wil niet zeggen dat de foto met de meeste punten de beste foto genoemd mag worden. Er is tenslotte geen goed criterium voor “beste foto” – het blijft nogal subjectief en de foto’s zelf zijn soms nauwelijks vergelijkbaar. Veel punten betekent dus gewoon dat veel bezoekers die foto (om wat voor reden dan ook) kennelijk waardeerden.

“Die zou ik willen hebben”

De aanduiding 8 “winnen” betekent dat acht bezoekers die foto kozen bij de vraag “Welke foto zou jij willen winnen?”.

Die vraag klinkt misschien ongeveer hetzelfde als “wat is jouw favoriete foto”, maar dat hoeft niet hetzelfde te zijn. Met de vraag “welke zou je willen winnen?” spelen er namelijk allerlei extra overwegingen door het hoofd van de bezoeker: raak ik op de foto snel uitgekeken? heb ik er een geschikte plekje voor? wat zou anderen in het gezin vinden? is de foto niet te groot of klein?

Bezoekers blijken juist deze vraag vrij serieus te nemen: velen lopen nog even snel een extra rondje om de uiteindelijke keus te controleren.

Hieronder staan de zes foto’s die de meeste bezoekers wilden winnen. Drie van deze foto’s zagen we al eerder bij het lijstje foto’s met de meeste punten.

De belangstelling voor het onconventionele werk van Tis Veugen is opvallend. Tis maakt dit soort beelden op basis van foto’s en zelf gemaakte computersoftware. Het gaat hem om het uiteindelijk beeld, maar ook om de technische uitdaging om dit soort Escher-achtige vlakverdelingen te realiseren. Achter dit soort foto’s van Tis zit dus een enigszins wiskundig verhaal.

Gewonnen

Janine Slakhorst (rechts op de foto) uit Waalre Dorp heeft een werk van Henriëtte van Ekert (links) gewonnen. Ook deze “foto” gaat veel verder dan de onderliggende foto’s. In het werk van Henriëtte ligt de nadruk vooral op creativiteit, emotie en een verhaallijn die zij wil uitbeelden.

Henriëtte van Ekert (l) overhandigt de gewonnen foto/kunstwerk aan Janine Slakhorst (r).

Tip voor alle bezoekers die hun gewenste foto niet gewonnen hebben: als je dit nog steeds graag zou willen hebben, neem contact op tmet de fotograaf (b.v. via de club). De fotograaf zal er vermoedelijk een vergoeding voor willen hebben, maar de ervaring leert dat men er wel uit komt. De fotograaf vind de belangstelling voor diens werk tenslotte ook gewoon leuk.

Fotografen en puntentelling

In deel 2 van dit verhaal kan men lezen hoe we met de punten van de stembriefjes iets proberen te leren over “welke fotograaf kreeg de meeste waardering van het publiek”.

Vergelijkbare berichten

Eén reactie

Geef een reactie