Agenda bijgewerkt

Aangezien het nieuwe seizoen voor de deur staat, zijn een paar dingen bijgewerkt:

  • De Ledenlijst is geactualizeerd (bron Carel). Er zijn twee versies van de Ledenlijst online: met en zonder telefoon/e-mail gegevens. De uitgebreidere versie zit achter een wachtwoord.
  • De Agenda voor het seizoen 2010-2011 is nu online (al zal deze uiteraard nog veranderen; bron Carel).
  • Er is een nieuwe Agendarubriek met fototentoonstellingen. De tabel toont welke tentoonstellingen waar en wanneer lopen. Mariet onderhoudt deze tabel.

Het is uiteraard de bedoeling dat deze online lijsten bijgewerkt blijven. Dus meld correcties en aanvullingen. Ontbrekende tentoonstellingen (liefst niet al te ver weg) naar Mariet. Rest naar Peter.

Jaarboek uitgedeeld

Iedereen heeft inmiddels zijn exemplaar van het jaarboek. De exemplaren voor archief, gemeente, “Leiden”, en dergelijk zijn bij Kees.

Commentaar op dit werkje van Mariet en Peter (en Mieke!) kan je hieronder kwijt.  Eventueel ook suggesties voor volgende keer (bij dit laatste is het nuttig te weten dat er een meerprijs is zodra wij 40 bladzijden overschrijden). Gelukkig groeit ons ledental ook niet echt.

Jaarboek en Blurb

Zoals bekend, wordt tijdens Saté-Day 2010 (7 juni) ons jaarboek gelanceerd. Tot nu toe hebben slechts de makers (Mariet en Peter) en onze mentor van het afgelopen jaar, Pieter van Leeuwen, een exemplaar gezien. Pieter kreeg (als het goed is) namelijk onder embargo een exemplaar bij zijn slotsessie.

Het is de eerste keer dat ons jaarboek gedrukt is via Print-on-Demand technologie. In ons geval bij een internationaal bedrijf genaamd Blurb. Deze week bevatte DPReview een beknopt interview met Eileen Gittins, de oprichtster/CEO van Blurb over hun dienst, de doelgroep en de plannen van Blurb.

Jaarboekje is in wording

Zoals bekend, zijn Peter en vooral Mariet bezig met het nieuwe digitaal jaarboekje voor het seizoen 2009-2010. Het boekje wordt 25 cm x 20 cm en landscape omdat verreweg de meeste foto’s in landscape formaat aangeleverd zijn. En digitaal omdat dat wat meer flexibiliteit geeft.

Er is een vroege conceptversie. Twee keer klikken op de foto om het iets groter te zien. Bij de huidige “hangvolgorde” heeft Mariet vooral op kleur gelet. In de volgende versie zal er in ieder geval een extra foto zijn.

Aangezien 40 pagina’s bij Blurb hetzelfde kost als 20 pagina’s gaan wij – als goede Nederlanders – het quotum “gratis” pagina’s ongetwijfeld opmaken.