Cameras vergelijken met DxOMark Sensor

Peter heeft op zijn website een uitvoerig artikel geplaatst over DxOMark Sensor. DxOMark kan heel precies de beeldkwaliteit meten die camera’s (als alles meezit) kunnen leveren. Het verhaal gaat vooral over ruis, dynamisch bereik en MPixels, en bevat zowel technische uitleg als analyzes over waar de camera markt naar toe gaat. Zo staat er bijvoorbeeld een vergelijking in van Nikon versus Canon en waarom/wanneer full-frame camera’s interessant zijn.

Het engelstalige artikel zal overgenomen worden door The Luminous Landscape, waardoor het hopelijk beduidend meer lezers zal trekken (“tienduizenden” ipv honderden). Opmerkingen en correcties zijn dus welkom.

[English summary: an announcement of an extensive review/analysis of the DxOMark Sensor camera benchmark site as posted by Peter on his own website.]

HDR verhaal

Uwe Steinmueller (Digital Outback) is begonnen aan een reeks engelstalige artikelen over HDR. De reeks zal uiteindelijk leiden tot een boek over HDR.

Het verhaal begint met probleemstelling en mogelijke oplossingen. Het verhaal bevat veel diagrammen en voorbeeld foto’s, maar heeft een wat technische inslag vergeleken met bijvoorbeeld de zeg-gewoon-wat-ik-moet-doen stijl van Matt Kloskowski.

Let wel dat Uwe (enkele stops) lagere getallen opgeeft voor dynamisch bereik dan bijvoorbeeld DxOMark. DxOMark meet vanaf het ruis nivo tot het lichtste wat nog weergegevan kan worden. Steinmueller hanteert marges aan beide uitersten van het bereik om nog details te kunnen zien. Soort inclusief/exlusief verschil.

[English summary: Uwe Steinmueller has started a series of articles on HDR in DPReview.com. He starts by explaining the basics. Note that Uwe’s defintion of Dynamic Range is conservative because he deliberately leaves margin for showing details at both ends of the scale.]

Agenda bijgewerkt

Aangezien het nieuwe seizoen voor de deur staat, zijn een paar dingen bijgewerkt:

  • De Ledenlijst is geactualizeerd (bron Carel). Er zijn twee versies van de Ledenlijst online: met en zonder telefoon/e-mail gegevens. De uitgebreidere versie zit achter een wachtwoord.
  • De Agenda voor het seizoen 2010-2011 is nu online (al zal deze uiteraard nog veranderen; bron Carel).
  • Er is een nieuwe Agendarubriek met fototentoonstellingen. De tabel toont welke tentoonstellingen waar en wanneer lopen. Mariet onderhoudt deze tabel.

Het is uiteraard de bedoeling dat deze online lijsten bijgewerkt blijven. Dus meld correcties en aanvullingen. Ontbrekende tentoonstellingen (liefst niet al te ver weg) naar Mariet. Rest naar Peter.

Jaarboek uitgedeeld

Iedereen heeft inmiddels zijn exemplaar van het jaarboek. De exemplaren voor archief, gemeente, “Leiden”, en dergelijk zijn bij Kees.

Commentaar op dit werkje van Mariet en Peter (en Mieke!) kan je hieronder kwijt.  Eventueel ook suggesties voor volgende keer (bij dit laatste is het nuttig te weten dat er een meerprijs is zodra wij 40 bladzijden overschrijden). Gelukkig groeit ons ledental ook niet echt.

Jaarboek en Blurb

Zoals bekend, wordt tijdens Saté-Day 2010 (7 juni) ons jaarboek gelanceerd. Tot nu toe hebben slechts de makers (Mariet en Peter) en onze mentor van het afgelopen jaar, Pieter van Leeuwen, een exemplaar gezien. Pieter kreeg (als het goed is) namelijk onder embargo een exemplaar bij zijn slotsessie.

Het is de eerste keer dat ons jaarboek gedrukt is via Print-on-Demand technologie. In ons geval bij een internationaal bedrijf genaamd Blurb. Deze week bevatte DPReview een beknopt interview met Eileen Gittins, de oprichtster/CEO van Blurb over hun dienst, de doelgroep en de plannen van Blurb.

Jaarboekje is in wording

Zoals bekend, zijn Peter en vooral Mariet bezig met het nieuwe digitaal jaarboekje voor het seizoen 2009-2010. Het boekje wordt 25 cm x 20 cm en landscape omdat verreweg de meeste foto’s in landscape formaat aangeleverd zijn. En digitaal omdat dat wat meer flexibiliteit geeft.

Er is een vroege conceptversie. Twee keer klikken op de foto om het iets groter te zien. Bij de huidige “hangvolgorde” heeft Mariet vooral op kleur gelet. In de volgende versie zal er in ieder geval een extra foto zijn.

Aangezien 40 pagina’s bij Blurb hetzelfde kost als 20 pagina’s gaan wij – als goede Nederlanders – het quotum “gratis” pagina’s ongetwijfeld opmaken.