Memory of Colors

Op peter.vdhamer.com staat een Engelstalige beschrijving van een project van de fotograaf Jaime Ocampo-Rangel (geboren in Colombia, woont nu in Parijs).

Jaime wil de wereld rond varen in een zeilboot met een rondreizende expositie over zijn Memory of Colors projekt. De tocht gaat langs een aantal steden op 6 continenten. Hiermee hoopt hij aandacht te trekken voor verdwijnende inheemse bevolkingsgroepen die hij de laatste 12 jaar met een soort reizende buitenstudio fotografeert. Ocampo-Rangel is overigens een bekende modefotograaf in Parijs, al lijkt hij nu voorrang te geven aan zijn Memory of Colors projekt.

Meisje van de Mursi stam van Ethiopië. (c) Jaime Ocampo–Rangel

Diverse foto’s uit dit projekt zijn op het Internet te vinden, maar zijn vooral als “app” voor de iPhone en iPad te downloaden (“Fotopedia’s Memory of Colors) voor $3. Speciaal om Nederlanders over de streep te trekken was (is?) er tijdelijk een speciale aanbieding waardoor ik slecht $1 betaald heb voor ruim 1000 foto’s met goede zoekmogelijkheden en links naar Wikipedia en Google Maps.

Jaime Ocampo-Rangel is van plan om over zijn Memory of Colors project (hij noemt dit zijn “meesterwerk”) een boek te schrijven en een televisiedocumentaire te maken. Of al deze ambitieuze plannen allemaal gaan lukken is uiteraard nog onduidelijk (ik hoop hem volgende week in zijn Parijse studio te spreken), maar hij heeft alvast significante financiële en publicitaire steun van ondermeer de UNESCO. Zo heeft hij in 2010 geëxposeerd in de lobby van het UNESCO hoofdkwartier in Parijs en hoopt hij zijn wereldreis af te sluiten aan de kade bij het Verenigde Naties gebouw in New York.

Nederland in Beeld

Van de Stichting Saxifraga ontvingen wij een bericht over een project dat voor sommige fotografen een leuk initiatief kan zijn, namelijk het project “Nederland in beeld”. Wij beschouwen dit niet als een project waar we als fotoclub gezamelijk actief zullen zijn, maar wellicht dat enkele fotografen zich tot dit project voelen aangetrokken. Vandaar plaatsing op deze site:

De stichting Saxifraga is samen met SOVON en De Vlinderstichting het project NL in Beeld gestart: dat is het fotograferen van alle kilometerhokken in Nederland.

Hoe krijg je het Nederlandse landschap in beeld? Door alle 36.000 kilometerhokken van Nederland systematisch te fotograferen.

Nog nooit eerder is ook maar een deel van een provincie fotografisch vastgelegd. Daarom heeft de stichting Saxifraga (www.saxifraga.nl) besloten om het project NL in Beeld (www.nlinbeeld.org) te starten. De bedoeling is om van elk kilometerhok in Nederland vier foto’s te maken volgens een vaste methode.

Door deze verzameling foto’s kan iedereen vaststellen hoe het Nederlandse landschap er nu uit ziet. Als zo’n project over tien of twintig jaar wordt herhaald, zijn de veranderingen eenvoudig te analyseren. Het project wordt ondersteund door SOVON en De Vlinderstichting. Alle foto’s worden op de website www.nlinbeeld.org geplaatst en zijn voor iedereen toegankelijk en vrij te gebruiken.

Het gaat hier om een groot project, dat alleen met de hulp van veel fotografen uitvoerbaar is. Fotograferen is populairder dan ooit. Iedereen die een camera kan hanteren, kan aan dit project meedoen. Wij zijn ervan overtuigd dat leden van uw organisatie geïnteresseerd zijn om aan dit project mee te doen. Daarom verzoeken wij u een bericht hierover op uw website te plaatsen, in uw tijdschrift op te nemen of dit bericht op een andere manier onder  de aandacht van uw leden te brengen. Een gezamenlijk bezoek aan onze website op een van uw clubbijeenkomsten zou natuurlijk helemaal prachtig zijn!

Op onze website www.nlinbeeld.org vinden geïnteresseerde fotografen alle informatie: uitleg over het project, handleiding, forum, aanmelding enzovoort. Daar zijn ook al de eerste resultaten te zien.

Onze organisatie werkt met onbetaalde vrijwilligers. Wij vinden het maatschappelijk belang van dit project en al onze andere projecten erg groot.

Stichting Saxifraga, Bredaseweg 335 5037 LC Tilburg, 013-5900709, www.saxifraga.nl

Verslag van onze Expositie in januari 2011

Op 29 en 30 januari hield Fotogroep Waalre de jaarlijkse expositie in ontmoetingscentrum Het Klooster. Hier komen familie, vrienden en allerlei andere geïnteresseerden op af.

Zoals bij ons gebruikelijk, ontvingen bezoekers bij binnenkomst een stembiljet. Dit jaar ontvingen zijn ook een velletje papier met een korte omschrijving van alle leden van de fotoclub. Met het stembiljet diende men één foto uit te kiezen en maakte men kans om een ingelijste print van die foto te winnen.

De expositie in getallen

 • Er waren 123 foto’s (≈ lijsten) te zien in de eigenlijke expositie.
 • Ze waren afkomstig van alle 23 leden (gemiddeld ruim 5 foto’s/lid).
 • Bezoekers hebben 251 stemmen uitgebracht op individuele foto’s.
 • Hiervan zijn 10 stemmen ongeldig verklaard (b.v. meerdere keren gestemd).
 • Er was in een hoekje een projector met een presentatie van 200 extra foto’s.
 • 3 foto’s stonden zo bol van creativiteit dat zij buiten hun lijst traden.
 • Er was een 6-koppige muziekensemble, Overzee, gedurende de zondagmiddag.
 • Er waren zoveel bezoekers, dat barman Robert het erg druk had.

De stem van het publiek

Dit zijn de foto’s met de meeste publieksstemmen:

foto stemmen fotograaf omschrijving
#29 17 Erik van Geest sneeuwlandschap
#34 15 Peter van den Hamer Power Lines
#116 14 Francois Hermans druppel aan tak
#120 12 Joop Postema geel landschap met groen
#48 9 José Daniëls paarden bij hoog water
#46 9 Marijke Gallas herfstbladeren #2
#10 9 Peter van den Hamer oude mannetjes #2
#18 9 Sipke Wadman meisje hangt aan folie
#18 8 Francois Hermans gekrulde varen

Erik is overigens het nieuwste lid van de Fotogroep. Francois en Peter stonden vorig jaar op een gedeelde eerste plaats. Toen is door loting bepaald dat een bezoekster de foto van Francois won.

Klik op bovenstaande foto’s om de foto volledig te zien.

Als wij kijken naar de fotografen met de meeste stemmen (opgetelde stemmen per foto):

stemmen (totaal) fotograaf aantal foto’s
35 Peter van den Hamer 6
29 Francois Hermans 7
25 Joop Postema 5
22 Erik van Geest 2
18 Carel Bullens 8

Dit beeld is vertekend doordat het aantal foto’s per fotograaf varieerde. Als we kijken naar het aantal stemmen die de fotografen gemiddeld per foto kregen, zien we:

stemmen (gemiddeld per foto) fotograaf aantal foto’s
11 Erik van Geest 2
6 Peter van den Hamer 6
5 Joop Postema 5
4 Francois Hermans 7
3 Ariejan van Twisk 5

De vrouwelijke helft van de fotogroep is overigens opvallend ondervertegenwoordigd.

Publiekswinnaar

Via een loting heeft bezoekster Milou Hendriks de door haar gekozen foto (#29, Sneeuwlandschap van Erik van Geest) gewonnen. Een bestuurslid (José?) neemt telefonisch contact op en brengt haar in contact met de maker van de foto, Erik van Geest. Gefeliciteerd, en onze dank voor allen die een stem uitbrachten.

Alle expositie foto’s online

De fotocollectie is als slideshow hier online te zien. Drie foto’s van Mia ontbreken nog wegens overmacht. Een reeks van 6 foto’s van Sipke die bevestigd waren aan een koord is hier afzonderlijk weergegeven: 123 – 3 – 1 + 6 = 125.

De foto’s staan op volgorde van de voornaam van de fotograaf (Aad→Willem). De foto’s zijn per fotograaf te zien onder Leden – inclusief andere foto’s afkomstig uit de vorige expo en eventuele Fotobond wedstrijden.

Inzending naar Bondsfotowedstrijd 2011

Er zijn 10 foto’s uit deze expositie gekozen om onze groep te vertegenwoordigen in de Bondsfotowedstrijd 2011 (een soort club competitie) van de Fotobond. Dit is een jaarlijkse wedstrijd waarin aangeloten clubs uitgenodigd zijn om hun nivo te toetsen aan de hand van tien foto’s (ingezonden als prints in passepartout).

De foto’s zijn gekozen aan de hand van stemmen van 5 vrijwilligers van onze Fotogroep. De uitkomst is toegelicht tijdens de clubbijeenkomst van 2 februari.

De publieksstemmen zijn hiervoor niet gebruikt omdat de Fotobond op een wat andere manier foto’s beoordeelt dan het publiek: meer focus op originaliteit en minder op “gewoon mooi” of “ik zou die thuis willen ophangen”. De geselecteerde foto’s voor BFW 2011 zijn:

foto stemmen fotograaf omschrijving publiekstemmen
#29 4
Erik van Geest sneeuwlandschap 17
#120 4
Joop Postema geel landschap 12
#62 4
Kees van Gemert rood/groen/blauw kleurspel 3
#4 3
Carel Bullens waaiend plastic 5
#49 3
José Daniëls wilg in het water 2
#34 2
Peter van den Hamer Power Lines 15
#114 2
Francois Hermans Spinnenweb met druppels 3
#37 2
Ariejan van Twisk Glow Eindhoven, groen 3
#17 2
Joke Stegehuis Vergaande planten met steel links 2
#101 2
Aad Schoenmakers guitaar snaren 0

Sommige door het publiek goed gewaardeerde foto’s zijn geselecteerd. Maar er zijn over het algemeen significante verschillen tussen de beide uitkomsten. Dit is logisch: het zijn antwoorden op verwante maar verschillende vragen.

Uitslag Foto Invidueel 2010

De wedstrijd

Bij de jaarlijkse Foto Individueel wedstrijd kunnen leden van aangesloten fotoclubs maximaal één foto (per lid) insturen naar de Fotobond. De foto’s worden zonder vermelding van de maker beoordeeld door een jury bestaande uit drie leden, dit jaar met onder anderen de ons bekende Karel Maat.

Drie nominaties

Onderstaande 3 foto’s zijn onderscheiden met een ‘nominatie’. Dat is een voorselectie uit de totale inzending, waaruit uiteindelijk de winnaars gekozen werd. Een nominatie levert echter al een ondertekende oorkonde op, en een uitnodiging om het jaar daarop een “collectie” in te sturen voor Foto Nationaal:

Alle fotografen binnen de Fotobond, die hebben laten zien dat hun fotografie een hoog niveau heeft, worden uitgenodigd een collectie van vijf foto’s in te zenden.

Dit is wel meer gebeurd in onze club.

(c) Francois Hermans, waterjuffer
(c) Mariet Wielders, monument in Berlijn

Overigens wijkt dit digitale bestand iets af (dikte en plaatsing van kaders) van de foto zoals ingezonden naar Foto Individueel 2010.

(c) Peter van den Hamer, "Power Lines"

De verzameling winnende (10+2) en genomineerde foto’s (10+2+71) zijn ook online te zien.

Vergelijking

Ofschoon wij geen foto’s in de Top-12 hadden, kunnen wij best een beetje trots op onze uitslag zijn: deze drie foto’s behoren tenslotte tot de beste 10% van 814 ingezonden foto’s. Er zijn drie andere clubs met een vergelijkbaar resultaat (uit Asten, Schijndel en Zevenaar) plus vooral de clubs die de Top-12 foto’s geleverd hebben (op Asten na, andere clubs).

Wat kunnen we hiervan leren?

Wat valt er te zeggen over de door de jury uitgekozen foto’s (dit voor de strategische planners in onze geheime bunker)? Wie kunnen alleen de top 83 foto’s zien, dus kunnen we geen scherp onderscheid maken tussen “algemene trend” en “bekroond”. Maar

 • Het zijn vooral sfeerfoto’s
 • Er zijn nogal wat foto’s die te denken geven (“wat gebeurt hier precies?”)
 • Alle drie de juryleden stonden duidelijk open voor óók (niet uitsluitend!) experimentele fotografie.” [ uit juryrapport ]
 • Redelijk gedempte kleuren op 1 of 2 uitzonderingen na

Een voorbeeld die mij aansprak ter illustratie:

(c) Jan Warner, AFC De Maasstad, met toestemming van JW

Verder waarschuwt het juryrapport voor schilderstape aan de achterkant van  passe-partouts. Dit wegens de kans op beschadiging van de onderliggende passe-partout in de verzenddoos. Citaat: “Hier ligt een duidelijke taak voor de clubbesturen!” Gezien dat onze foto’s schoon terugkwamen, misschien minder urgent voor ons.

Fotoklasje.nl

Fotoklasje.nl start deze maand met een online, interactieve fotografiecursus, hetgeen uniek te noemen is in Nederland. Waarom uniek, deze cursus is online waardoor je de cursus in je eigen tijd en tempo kunt volgen. De cursus is interactief waardoor je op een laagdrempelige manier fotografie kunt leren. Fotoklasje.nl stapt daarmee in het gat wat voor veel mensen door tijdgebrek valt.

Deze 15 delige fotografiecursus is GRATIS en is op de website van Fotoklasje beschikbaar. De cursus bestaat uit documenten en korte video’s waarin uitleg en oefeningen elkaar afwisselen. De resultaten van de oefeningen kunnen voor feedback worden aangeboden. Mocht je daarnaast meer behoefte hebben is er de mogelijkheid om een workshop te boeken. Deze workshops lopen parallel aan de online-cursus.

Fotoklasje.nl is een initiatief van Bart Teunis en Marcel Wiegerinck die elkaar kennen van de Fotovakschool. Ze hebben allebei hun eigen visie op fotografie en beeld maar delen dezelfde gedachten over lol hebben in wat je doet, kwaliteit en bewustzijn. Vanuit deze gedachte is Fotoklasje.nl ontstaan. We nemen onszelf niet te serieus en willen graag onze kennis, ervaring en liefde voor fotografie delen met andere mensen. Fotoklasje.nl biedt deze unieke online-cursus aan waarin in 15 lessen de beginselen van de fotografie interactief en gratis worden behandeld. De cursus wordt ondersteunt door offline workshops die los te boeken zijn.

Cameras vergelijken met DxOMark Sensor

Peter heeft op zijn website een uitvoerig artikel geplaatst over DxOMark Sensor. DxOMark kan heel precies de beeldkwaliteit meten die camera’s (als alles meezit) kunnen leveren. Het verhaal gaat vooral over ruis, dynamisch bereik en MPixels, en bevat zowel technische uitleg als analyzes over waar de camera markt naar toe gaat. Zo staat er bijvoorbeeld een vergelijking in van Nikon versus Canon en waarom/wanneer full-frame camera’s interessant zijn.

Het engelstalige artikel zal overgenomen worden door The Luminous Landscape, waardoor het hopelijk beduidend meer lezers zal trekken (“tienduizenden” ipv honderden). Opmerkingen en correcties zijn dus welkom.

[English summary: an announcement of an extensive review/analysis of the DxOMark Sensor camera benchmark site as posted by Peter on his own website.]

HDR verhaal

Uwe Steinmueller (Digital Outback) is begonnen aan een reeks engelstalige artikelen over HDR. De reeks zal uiteindelijk leiden tot een boek over HDR.

Het verhaal begint met probleemstelling en mogelijke oplossingen. Het verhaal bevat veel diagrammen en voorbeeld foto’s, maar heeft een wat technische inslag vergeleken met bijvoorbeeld de zeg-gewoon-wat-ik-moet-doen stijl van Matt Kloskowski.

Let wel dat Uwe (enkele stops) lagere getallen opgeeft voor dynamisch bereik dan bijvoorbeeld DxOMark. DxOMark meet vanaf het ruis nivo tot het lichtste wat nog weergegevan kan worden. Steinmueller hanteert marges aan beide uitersten van het bereik om nog details te kunnen zien. Soort inclusief/exlusief verschil.

[English summary: Uwe Steinmueller has started a series of articles on HDR in DPReview.com. He starts by explaining the basics. Note that Uwe’s defintion of Dynamic Range is conservative because he deliberately leaves margin for showing details at both ends of the scale.]

Indrukwekkende expositie FG De Gender

Omdat ik wat opgehouden was, kon ik zondag pas na 15 uur naar de exposities van ’t Karregat en De Gender. Eerst maar naar ’t Karregat. Het was er gezellig druk, mede ook omdat Paul en nog een lid deze week door de gemeente onderscheiden waren als vrijwilliger; het krantenartikel hierover heeft extra mensen naar de expositie getrokken. Tijdens de tentoonstelling waren zowel vrij werk als themafoto’s te zien. In de gangen waren foto’s te zien van het clubuitstapje naar Luik en avondfotografie. Technisch veel goeie foto’s en qua inhoud een grote diversiteit. Persoonlijk vond ik er veel mooie en goeie foto’s bijzitten, maar veel uitschieters op creatief vlak waren er niet.

Dat was echter heel anders bij FG De Gender!!!! Hoewel ik de beamerpresentatie heb moeten missen (en dat moet volgens enkelen geweldig zijn geweest) durf ik hier te stellen dat ik in de afgelopen 5 jaar nergens een betere clubexpositie heb gezien: Sprekende foto’s, eyecatchers, foto’s met veel inhoud, en alles keurig afgewerkt. Hoewel er gebruik werd gemaakt van verschillende lijsten en kleuren passe-partouts, maar ook van opgeplakte foto’s zonder passe-partout, was het een zeer verzorgde en interessante expositie. Zowel het vrije werk, als de speciale expositie rondom het thema “de verleiding” zou eigenlijk verplicht bekeken moeten worden door amateurfotografen: ik zou bijna zeggen dat deze ene expositie meer inspiratie opleverde dan een volledige jaaroplage van de beste fotobladen.

Dat deze expositie een succes was bleek ook wel uit de bezoekersaantallen: Het wijkgebouw ’t Slot zat gezellig vol en overal werd gezellig gekletst, waarschijnlijk over fotografie. Kortom, de expositie van de Gender mag je niet meer missen (betekent: = verplicht voor iedere amateurfotograaf uit de regio).

Ik heb na afloop nog even de kans gehad om de voorzitter te spreken: hij zal onze vereniging in de loop van de tijd eens bijpraten hoe het creatieve proces in die club is gelopen. Ik denk dat we daar allemaal van kunnen leren.

Volgende week naar de nieuwe club in Veldhoven. Ben benieuwd…….