In Waalre, het dorp direct ten zuiden van Eindhoven, bestaat sinds 1988 een fotogroep. Fotogroep Waalre bestaat uit 20-25 enthousiaste amateurfotografen.

Bijeenkomsten

Iedere 2 weken op woensdagavond worden in ontmoetingscentrum het Huis van Waalre de foto’s besproken die de leden gemaakt hebben. Een bijeenkomst duurt normaal 2 uur, en er worden maximaal 3 foto’s per lid besproken. Tegenwoordig worden de meest aansprekende foto’s “getipt”. Dit levert een lijst die als geheugensteun dient bij het selecteren van foto’s voor bijvoorbeeld onze jaarlijkse expositie.

Techniek is ondergeschikt

Iedereen fotografeert tegenwoordig digitaal, hetgeen heeft geleid tot een enorme toename van foto’s. Af en toe komen echter ook foto’s langs die op kleinbeeld of 6×6 film gemaakt zijn en soms zelfs in de donkere camera van de fotograaf eigenhandig afgedrukt zijn.

Bij de bespreking van de foto’s ligt de nadruk op creativiteit. De gebruikte techniek wordt vooral als middel gezien om het resulterende doel te bereiken: een enkele keer is bijvoorbeeld diafragma of sluitertijd een relevant gegeven, maar de gebruikte camera komt bijna nooit tijdens de besprekingen aan de orde. Onderhuids, heeft de fotogroep de nodige techniek kenners (dat heb je zo op fietsafstand van Eindhoven en Veldhoven) die bijspringen als iemand er niet uitkomt of twijfelt over een mogelijke aankoop.

Expositie en wedstrijden

Ieder jaar in januari houdt de fotogroep een expositie waarbij zo’n 100 tot 120 foto’s uit het afgelopen jaar worden getoond. De expositie is gratis toegankelijk en wordt bezocht door zowel vrienden en bekenden als bijvoorbeelden bekenden van naburige fotoclubs.

Natuurlijk doen we als club mee met de wedstrijden die de Fotobond, waarvan we allemaal lid zijn, organiseert. De club lijkt de laatste jaren geleidelijk te stijgen in dergelijke wedstrijden.

Mentorschap

Sommige jaren doen ongeveer de helft van de leden een speciaal project begeleid door een fotografie mentor van de Fotobond. Die mentor legt bijvoorbeeld de nadruk (via coachen) op het creëren van samenhangende projecten met een eigen stijl en/of thema.

Uitstapjes

Een of twee keer per jaar gaan we gezamelijk op pad naar een bijzondere expositie of een bijzondere plaats. Daarnaast gaan we eenmaal per jaar met de hele club een weekend op pad. We bezoeken dan fotogenieke plaatsen en verblijven meestal in een jeugdherberg.

Jaarboek

Ieder jaar (zomer tot zomer) wordt afgesloten met een jaarboek met een bladzijdevullende foto per lid, en foto’s en omschrijvingen van hoogtepunten van het afgelopen jaar. Momenteel is het jaarboekje (circa 40 bladzijden) inbegrepen in de lidmaatschapskosten.

Lidmaatschap

Fotogroep Waalre heeft niet de ambitie om heel groot te worden. Amateurfotografen die wérkelijk iets met de fotografie willen, zijn altijd welkom en worden uitgenodigd om gedurende 3 maanden de sfeer en werkwijze te proeven. Na 3 maanden wordt in overleg besloten om al dan niet met elkaar door te gaan.