Status van de website

Q: Weten jullie waar dit technisch en organisatorisch heen gaat?
A: Niet precies. Er kan veel met de gekozen technologie (WordPress).

Q: Is de website eigenlijk officieel open?
A: Ja. De website zal uiteraard nog blijven veranderen, maar alle eerste ideeën zijn gerealiseerd.

Handleiding en terminologie

Q: Heeft een gebruiker uitleg over de site nodig?
A: Nee – zeker niet als lezer. Er is een kleine handleiding voor “bijdragers”. Maar onderstaande terminologie kan helpen als mensen graag willen meepraten over wat wel/niet kan.

Q: Waar bestaat de website uit (voor een gebruiker)?
A: De website bestaan uit

  • Berichten
    • eventuele Reacties op de Berichten
  • Paginas
    • eventuele Reacties op de Pagina’s.

Q: Wat zijn Berichten (Postings)?
A: Dit zijn nieuwberichtjes die chronologisch weergegeven worden. Het nieuwste bericht staat bovenaan. Ze kunnen in lengte van 1 regel to honderden regels variëren. Ze kunnen ook gezocht worden op trefwoord, categorie en publicatiedatum.

Q: Wat zijn Reacties (Commentaar, Comments)?
A: Dit zijn korte reacties op Berichten of Pagina’s. Hopelijk zijn ze kort. In principe kan je een Reactie geven op een eerdere Reactie (“threaded comments” – werkt nog niet). Het verband wordt dan weergegeven via een ingesprongen struktuur.

Q: Wat zijn Pagina’s (Pages)?
A: Dit zijn tegenhangers van klassieke statische webpaginas met vaste inhoud (“static pages”). Bijvoorbeeld de uitleg over “Wie zijn wij?”. Ze zijn vaak rechtstreeks via een menu toegankelijk en de tijd speelt een minder belangrijke rol: ze bevatten zelf geen nieuws.

Omgaan met nieuws over/voor de fotogroep

Q: Hoe weet ik dat er iets op de website veranderd is?
A: Dat kan je automatisch laten controleren. Bijvoorbeeld via je web browser (via een zogenaamde RSS feed). Zie https://www.fotogroepwaalre.nl/feed/ en https://www.fotogroepwaalre.nl/comments/feed/

Q: RSS? Moeten wij daar ook al een technische avond over krijgen?
A: Zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Really_Simple_Syndication. Veel sites bieden tegenwoordig RSS als dienst in een hoekje aan.

Q: Gaat de website ook dienen als nieuwskanaal en dus overlappen met de e-mails van secretaris/bestuur?
A: Het kan, maar alleen als RSS voldoende benut wordt. Zonder RSS zie je nieuws alleen als je actief naar de site toegaat. Met RSS controleert een programma voor je of er wijzingen zijn sedert de laatste keer dat je er naartoe ging. Voor sommige berichten blijft E-mail beter (komt sneller aan, eenvoudiger om antwoord te geven).

Wie kan/mag tekst plaatsen?

Q: Mag ik op alle berichten commentaar geven?
A: Ja. De mogelijkheid om commentaar te geven zit standaard in de gebruikte WordPress software. Commentaar kan desgewenst geblokkeerd worden per pagina. Dus als de optie zichtbaar is, mag deze (met inachtneming van…) gebruikt worden. Ook door buitenstaanders.

Q: Is commentaar meteen zichtbaar?
A: Nee. Voorlopig gaan commentaarberichten via de webmasters. Dat verandert wellicht. De bron van commentaar wordt overigens altijd opgeslagen. Er staat ook een spamfilter (Akismet) aan – dit is gebruikelijk bij WordPress.

Q: Worden reacties “dus” gecensureerd door de webmaster?
A: Nee. Als er ooit problemen met commentaar ontstaan, dan zoeken we dat in goed overleg uit.

Q: Kunnen Reacties zomaar verwijderd worden?
A: Ja, maar vooral omdat ze inmiddels niet meer relevant zijn. Wissen maakt ruimte vrij en houdt de site helder.

Q: Kunnen Berichten zomaar verwijderd worden?
A: Het idee is om Berichten zoals aankondigen van evenementen “te verwijderen” door ze te verbergen als ze niet meer relevant zijn. Voorlopig worden Berichten dus niet gewist, maar op “
” status gezet woordoor alleen webbeheerders deze nog zien (voorzien van het woord

Q: Wie kan Berichten plaatsen?
A: Momenteel de webmasters en een langzaam groeiend aantal “bijdragers”. Bram dient als redacteur: vooral om spelfouten en formattering te verbeteren.

Q: Kunnen wij interne informatie verbergen, zodat het alleen voor leden zichtbaar is?
A: Er is een pagina met e-mail adressen en telefoonnummers dat beschermd is  met een wachtwoord. Het wachtwoord is bekend gemaakt aan de fotogroep. Deze pagina is ook beschermd met een wachtwoord.

Hoe kan ik meepraten over de opzet van de website?

Q: Ik heb als bestuur of “gewoon” lid een mening over de site of gebruik daarvan. Waar kan ik die kwijt?
A: Dat kan via een reactie op deze pagina.

Q: Wordt alles wat ik bedenk t.a.v. de site uitgevoerd?
A: Nee. Soms omdat het toch geen goed idee lijkt, soms gewoon omdat het niet eenvoudig te realiseren is.

Q: Mogen de webmasters doen waar ze zin in hebben?
A: “Ja, maar…”.  Ze hebben geen toestemming nodig voor verbeteringen/onderhoud of zelf toevoegen van informatie. De site is echter eigendom van de Fotogroep.

Techniek

Q: Hoe zit het met backups?
A: Het hostingbedrijf regelt normale backups en problemen met hun eigen computers. Het is echter toch een goed idee om af en toe een copie te trekken van de website. Want als wij zelf iets kapot maken, kan het hosting bedrijf vast niet helpen. WordPress raadt het maken van backups aan.

Q: “Getting admin’s name to show as Post author”
A: Dit probleem hebben wij tijdelijk gehad. Zie http://wordpress.org/support/topic/294701

Kwaliteit en taal

Q: Moet alles in het Nederlands?
A: Ja. De bijeenkomsten en e-mails van Fotogroep Waalre zijn in het Nederlands. De WordPress software is van huis uit in het Engels, en er kunnen soms enkele Engelse woorden verschijnen. Dit valt technisch op te lossen, maar heeft lage prioriteit.

Q: Zijn spel- en taalfouten erg?
A: In principe willen wij de website minstens op het kwaliteitsniveau houden waarmee het begonnen is. Vooral voor Berichten en Paginas. Reacties (comments) in spreektaal zijn echter prima – dit is gebruikelijk.

Q: Is er automatische spellingscontrole?
A: Voor berichten en pagina’s kan je klikken om een spellingscontrole uit te laten voeren. Soms kan spellingscontrole door de browser geregeld worden.

Q: Moet dat nou, het lijkt wel een reglement voor een website van een club met 20 leden?
A: Enkele punten zoals verantwoordelijkheden en inbreng vereisten wat aandacht.

Foto’s

Q: Gaan we foto’s plaatsen voor ieder actief lid?
A: De foto’s van de 2009-2010 expositie staan (in principe permanent) op de website. Dit is dus al 3-8 fotos voor alle huidige leden. De pagina Leden bevat ook links naar een diapresentatie van fotos van/over ieder lid, voor zover deze fotos toch al beschikbaar waren. Het is niet de bedoeling dat leden de webmaster vragen om de collectie van hun eigen fotos aan te passen (verwijderen mag uiteraard wel): daarvoor zijn de links naar eigen photo websites.

Q: Hoe zit het met foto’s gemaakt door oud-leden?
A: Wij gaan bij de nieuwe site uit van de huidige ledenlijst. Als er verloop is, zullen expositiefoto’s van oud-leden uiteraard bewaard blijven: die pagina gaat over de expositie en daar hebben zij aan bijgedragen.